Nieuw IPC thema

Beste ouders,                                                                                                     

Na de kerstvakantie (2e schoolweek) zullen we in de Rode kamer werken met het thema: 

‘ Nederland wordt Nederland’

Dit project duurt 6 weken en wordt afgesloten op donderdag 28 februari van 13.30 -14.00. Jullie zijn daarbij van harte welkom!

Tijdens dit thema (unit) wordt heel duidelijk aangegeven wat kinderen zullen leren – de leerdoelen – op drie gebieden:

1. De vakken

De leerdoelen voor elk vak zijn minstens zo uitdagend als de doelen die in andere curricula in binnen- en buitenland worden aangeboden. 

2. Persoonlijke ontwikkeling

De kenmerken die kinderen zullen helpen om op een meer zelfstandige en verantwoordelijke manier te leren. 

3. Internationaal begrip

Uw kind zal beseffen dat de wereld niet ophoudt bij Nederland en dat er verschillen zijn met andere landen en culturen, maar tegelijkertijd zal het een gevoel van samenhang met de rest van de wereld ontwikkelen.

Elke unit kent specifieke doelstellingen gebaseerd op de leerdoelen voor een of meer van de vakken. Tijdens deze unit richten we de aandacht voornamelijk op: geschiedenis, aardrijkskunde en internationaal.

Bij Geschiedenis leren we:

·         over de tijd van steden en staten;

·         over de tijd van ontdekkers en hervormers;

·         over de tijd van regenten en vorsten;

·         over de tijd van pruiken en revoluties;

·         over de tijd van burgers en stoommachines;

·         dat er vroeger veel oorlogen zijn gevoerd;

·         hoe het koningshuis verbonden is met de geschiedenis van Nederland;

·         waar het Wilhelmus als volkslied vandaan komt en hoe de tekst moet worden geïnterpreteerd;

·         hoe Nederland er vroeger uitgezien moet hebben;

·         wie Karel V, Maarten Luther, Erasmus, Willem van Oranje, Philips II, prins Maurits, Johan van Oldenbarnevelt, Hugo de Groot, Frederik Hendrik, Michiel de Ruyter, Napoleon Bonaparte, Lodewijk Napoleon Bonaparte en koning Willem I waren en wat hun rol is geweest bij het tot stand komen van Nederland;

·         over de Staten-Generaal;

·         dat het vreemd kan lopen in de geschiedenis.

Bij Aardrijkskunde leren we:

·         dat Nederland er niet altijd uit heeft gezien zoals nu;

·         welke gewesten Nederland vroeger had;

·         dat Nederland ook overzeese gebieden heeft (gehad);

·         hoe we topografische kaarten moeten lezen.

Bij Internationaal leren we:

·         over (voormalige) koloniën en overzeese gebieden van Nederland en andere Europese landen;

·         over slavernij en slavenhandel.

Alle activiteiten die we ondernemen zijn speciaal bedacht om uw kind te helpen de genoemde leerdoelen te bereiken. De kinderen zullen lezen, onderzoeken, schrijven, illustreren, zelfstandig werken en werken in groepjes. Tijdens specifieke activiteiten checken wij hoeveel uw kind heeft geleerd. Ook zullen we de kinderen vragen om uit te leggen waar ze aan gewerkt hebben.

We weten dat u belangstelling hebt voor het werk van uw kind. Als u kunt, praat dan met uw kind over de dingen die het heeft gedaan naarmate de periode vordert en laat uw kind u nieuwe dingen leren. 

Als uw kind het een en ander moet onderzoeken, probeer het dan ook te helpen, maar zonder dat u het werk zelf doet. Als u de kans heeft om de belangstelling van uw kind voor dit thema nog verder aan te wakkeren, doe dat dan vooral, maar uw enthousiasme en interesse is het belangrijkst. 

Tegen het einde van het project hopen we dat uw kind alle leerdoelen bereikt zal hebben. We hopen dat uw kind heeft genoten van de lessen en we hopen dat u ervan heeft genoten uw kind met enthousiasme te zien leren. Mocht u opmerkingen hebben over het werk van uw kind, neem dan vooral contact met ons op.

Vriendelijke groet,

Rianne van der Loop en Desiree Verstegen-Schellens