OudergesprekkenBeste ouders/ verzorgers,

De verslagen zijn inmiddels mee naar huis en nu staan de gesprekken weer op de planning.
In week 26 en 27 zullen deze 
gesprekken telefonisch plaatsvinden.
Zie lijst hieronder met de datum en tijd van het gesprek.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dit gesprek te voeren, vragen wij u onderling te wisselen. Zou u deze wisseling kenbaar willen maken bij de leerkrachten?

Met vriendelijke groet,

Juf Eva, juf Janneke en juf Janneke