Missie van OBS De wizzert


‘Ik heb vandaag weer veel geleerd!’ Onze leerkrachten leggen veel nadruk op de pedagogische opdracht. Binnen onze school bieden wij kinderen ruimte om zichzelf te zijn en uitgedaagd te worden om zich maximaal te ontwikkelen. Hierdoor krijgen zij gelegenheid hun talenten te ontdekken en die verder te ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving. Dit doen we samen en met iedereen die we daarvoor nodig hebben.

 

Visie van OBS De Wizzert


Naast kennisoverdracht, is de pedagogische opdracht van een school van zeer groot belang. De pedagogische opdracht  die OBS De Wizzert nastreeft, komt voort uit de kernbegrippen die horen bij het ervaringsgerichte onderwijs: welbevinden, betrokkenheid, competentie en verbondenheid. De gedachte hierachter is dat kinderen een optimale ontwikkeling doormaken als ze betrokken werken en met plezier naar school gaan. Voelt een kind zich veilig en geaccepteerd, dan zal het welbevinden hoog zijn en zal het betrokken met leren bezig zijn en zich competent voelen. Het kind beweegt zich aan de grens van de individuele mogelijkheden, waardoor leren ontstaat. Op De Wizzert streven we naar een zo hoog mogelijke betrokkenheid tijdens alle activiteiten; zowel de schoolse vaardigheden  alsook andere talenten. Doordat wij onszelf verbonden voelen met anderen en met onze omgeving, zullen wij hier zorg voor dragen, zijn wij hier trots op en zullen dit niet willen beschadigen. Niemand wordt buitengesloten, iedereen hoort erbij! 

De Wizzert biedt eigentijds onderwijs voor het kind van deze tijd en voor de volwassenen van de toekomst. Wij verzorgen vernieuwend onderwijs, evalueren en borgen onze lesmethoden, methodieken en werkwijzen op structurele basis. We maken gebruik van eigentijdse leermiddelen en technologieën (gebruik van ict, eigentijdse methoden). Zo zijn de kinderen goed voorbereid op hun rol in de kennis- en participatie maatschappij. Kinderen moeten tegenwoordig hun kennis niet alleen kunnen toepassen in een toets of werkboekje, maar moeten deze kennis ook laten zien in andere complexe situaties. Hierbij worden vaardigheden, kennis en houding geïntegreerd. Op dat moment spreken wij van competenties. Competenties maken dat iemand zich in nieuwe complexe levensechte situaties ‘kundig’ kan tonen. Het gaat hier om ‘life skills’ verworven door ‘deep- level- learning’. Daarbij zijn de bovenstaande kernbegrippen onlosmakelijk met elkaar verbonden en noodzakelijke voorwaarden om tot ontwikkeling te komen.
Kijk voor uitgebreide informatie in het schoolplan en in de schoolgids.