Onze pedagogische opdracht

 

Goed onderwijs bevat twee elementen: overdracht van kennis en de pedagogische opdracht van een school. 

Wat houdt deze pedagogische opdracht in op De Wizzert? Wij vinden dat welbevinden, betrokkenheid, een gevoel van competentie en goed in je vel zitten, minstens zo belangrijk zijn voor goede leerprestaties dan kennisoverdracht alleen. 

Die pedagogische opdracht wordt zichtbaar in het schoolklimaat van De Wizzert. Het pedagogisch schoolklimaat betrekt alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de leerlingen, zodat hij/ zij zich in de school en in de klas kan ontplooien en zich verder kan ontwikkelen. Hoe ziet het schoolklimaat op de Wizzert eruit? Bij De Wizzert is er optimale aandacht voor de onderwijsprestaties en wordt positief gedrag bekrachtigd. Kinderen worden door leerkrachten aangesproken op hun verantwoordelijkheid, kinderen leren samen te werken en kinderen leren kritisch te zijn op eigen werk en gedrag. De relatie tussen de leerkracht en het kind is van zeer groot belang op De Wizzert. De leerkracht maakt het verschil! De leerkracht die werkzaam is voor De Wizzert, is zich van dit gegeven heel bewust. Een leerkracht die een positieve relatie heeft met zijn leerlingen en die ze helpt en ondersteunt op de juiste manier, bevordert de motivatie. De innerlijke drive wordt aangesproken, waaruit een kind werkt en leeft. Zoals M. van Herpen (Herpen, 2013) mooi verwoordt: ‘Als professional ben jij de mogelijkheid om kinderen gelukkig en goed te laten opgroeien. De leraar instrueert, controleert en begeleidt, binnen een speelveld waar kinderen zelf het werk doen. Dit kan op een school die opvoeding en onderwijs, leraar en leerling, instructie en leren, kennis en ontwikkeling niet ontkoppelt, maar juist bij elkaar houdt’ (Herpen, 2013). Deze gedachtegang, filosofie en handelswijze streeft De Wizzert dagelijks na. Hierbij zijn de lokalen en de inrichting van De Wizzert uniek voor Nederlandse begrippen. De groepslokalen zijn kleine huiskamers, waarin kinderen zich welkom en goed voelen en waar ieder kind na een dag hard werken kan zeggen: ‘Ik heb vandaag weer veel geleerd!’.