Voor het eerst naar de basisschool!

Als uw kind voor het eerst naar school gaat, kan er veel op u af komen. Daarom geven wij u deze informatie, als hulp en als wegwijzer, waarin u samen met uw kind al snel de weg zult leren vinden op De Wizzert. Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de directie of bij de (toekomstige) leerkracht van uw kind.

Op onze website vindt u ook onze schoolgids. Naast de schoolgids met algemene informatie, hebben wij ook een bijlage met jaar specifieke informatie. 

 

Het brengen en halen van uw kind

De schooldag op De Wizzert start om 08.30 uur. Vanaf 08.20 uur start de inloop. U kunt dan met uw kind de groep binnengaan en samen een spelletje spelen, werkjes kijken, een boekje lezen of een andere activiteit doen. Om 8.30 uur starten we met het dagprogramma. De dag kan beginnen in de kring, maar dit kan ook een verlengde inloop zijn. Tijdens een verlengde inloop werken de kinderen nog verder aan het werkje wat ze tijdens de inloop hebben gekozen. Het zou fijn zijn als u zelf de tijd in de gaten houdt.

Aan het einde van de dag gaan de kinderen samen met de leerkrachten om 14.00 uur naar buiten. U kunt vanaf het plein uw kind mee naar huis nemen. Wij maken met alle kinderen de afspraak, ‘mocht je vader, moeder, opa of oma er nog niet zijn, blijf dan bij de juf staan’. De leerkrachten houden dit, met zijn allen, goed in de gaten.

 

Afscheid nemen

In het begin kan afscheid nemen soms lastig zijn, voor het kind, maar ook voor de ouders. Maar u moet weten dat het grootste verdriet vaak snel over is als u nog maar net weg bent. Wij zorgen ervoor dat uw kind zich snel op zijn/haar gemak voelt!

 

De eerst indrukken…

Er gebeurt veel voor uw kind als het naar de basisschool gaat! Kinderen doen ontzettend veel indrukken op tijdens schooltijd. Dat kost energie. Ze kunnen flink moe thuiskomen. Gun uw kind wat extra ruimte en geef het wat tijd om in het ‘schoolritme’ te komen. Gaat het niet naar wens, bespreek dit dan met de leerkracht. Samen kunnen er oplossingen gezocht worden. Het is voor de leerkracht belangrijk te weten hoe het kind thuis is. Ook bij andere problemen, is het goed dat u de leerkracht tijdig op de hoogte stelt. Hierdoor kunnen we snel inspelen op het probleem, waardoor het kind (en u) snel geholpen kan worden.

 

Wat als uw kind ziek is?

Wanneer een kind zich niet goed voelt, kan uw kind het beste lekker thuisblijven. U bepaalt zelf of uw kind naar school kan komen. U geeft telefonisch of via ons ouderportaal door wanneer uw kind niet op school komt. De leerkrachten zijn vanaf 08.20 uur in de groep aanwezig. Om 08.30 uur starten de lessen. Het is wenselijk voor die tijd bericht van u te ontvangen. Wij gaan altijd na waarom een kind zonder opgaaf van reden niet op school komt.

Voor het vragen over extra verlof verwijzen wij naar de schoolgids. 

 

Verjaardag vieren

Het is een keuze van de ouders om de verjaardag van uw kind op de basisschool te vieren. De vierde verjaardag wordt meestal niet op de basisschool gevierd, omdat dit meestal nog bij de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf wordt gevierd. Bij het vieren van de verjaardag mogen de  broertjes en/of zusjes die ook op De Wizzert zitten en de ouders aanwezig zijn. De verjaardag wordt aan het begin of aan het einde van de dag gevierd. Graag even afstemmen met de leerkracht.

In overleg met de MR hebben wij besloten om met ingang van dit schooljaar te stoppen met het trakteren. Enerzijds omdat we een gezonde school willen zijn en anderzijds vanwege de kosten die trakteren voor ouders met zich mee kunnen brengen. Uiteraard maken we er voor de kinderen een fijn moment van!

 

Op naar de gymles

Onze groepen gymmen twee keer per week in de sporthal in het Dorpshuis. De kleuters gymmen in de dagelijkse kleding en dragen eenvoudige gymschoenen, die zij zelf aan en uit kunnen doen. In het begin van het jaar of de periode dat uw kindje op school komt, neemt uw kind gymschoenen mee (graag voorzien van naam!). Deze gymschoenen worden op school bewaard in de klas. Wanneer wij merken dat de gymschoenen te klein beginnen te worden, geven wij ze met uw kind mee naar huis.

 

Samen eten op school

Fruit

In alle groepen wordt er rond 10.15 uur fruit gegeten en eventueel water gedronken. Wij zorgen voor fruit, hiervoor betaalt u per jaar een vergoeding. Voor meer informatie zie onze schoolgids.

 

Lunch

De kinderen lunchen allemaal op school, samen met de leerkracht. Leerlingen nemen brood (in een broodtrommel) en drinken (in een drinkbeker) mee naar school. Wij vragen u om geen pakjes mee te geven.

Tijdens de inloop kunnen de kinderen de broodtrommels en bekers plaatsen in de daarvoor bestemde bakken op de tafel van het leerplein. In de lunchtrommel zit brood met eventueel groente en/of fruit. We eten van 11.30 uur- 11.45 uur en gaan vervolgens van 11.45 uur -12.00 uur met alle kinderen van De Wizzert buitenspelen.

 Wist u dat…

* Elke kamer een maandsluiting verzorgt?

* Bij deze maandsluiting vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes van harte welkom zijn?

* De kinderen tijdens deze maandsluiting iets laten zien waar ze trots op zijn?

* U de data van de maandsluitingen in onze jaarkalender kunt vinden?

* U in de jaarlijkse bijlage van de schoolgids ook veel praktische informatie kunt vinden?

* Als u iets mist of nog vragen heeft, u gerust contact kan opnemen met de directie of met de (toekomstige) leerkracht van uw kind?

 

Tot ziens bij ons op school!