Voor het eerst naar de basisschool!

Als uw kind voor het eerst naar school toegaat, kan er veel op u af komen. Daarom geven wij u deze informatie, als hulp en als wegwijzer, waarin u samen met uw kind de weg zult leren vinden op De Wizzert. Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de directie of bij de (toekomstige) leerkracht van uw kind.

Op onze website vindt u ook onze schoolgids. Naast de schoolgids met algemene informatie, hebben wij ook een bijlage met jaar specifieke informatie. 

 

Het brengen en halen van uw kind

De schooldag op De Wizzert start om 08.30 uur. Vanaf 08.15 uur start de inloop. U kunt dan met uw kind de groep binnengaan en samen een spelletje spelen, werkjes kijken, een boekje lezen of een andere activiteit doen. Kleine mededelingen, zoals tandartsbezoek e.d. kunnen in de klassenagenda opgeschreven worden. Deze agenda ligt op de staantafel voor het groepslokaal. Om 8.30 uur starten we met het dagprogramma. De dag kan beginnen in de kring, maar dit kan ook een verlengde inloop zijn. Tijdens een verlengde inloop werken de kinderen nog verder aan het werkje wat ze tijdens de inloop hebben gekozen. Het zou fijn zijn als u zelf de tijd in de gaten houdt.

Aan het einde van de dag gaan de kinderen samen met de leerkrachten om 14.00 uur naar buiten. U kunt vanaf het plein uw kind mee naar huis nemen. Wij maken met alle kinderen de afspraak, ‘mocht je vader, moeder, opa of oma er nog niet zijn, blijf dan bij de juf staan’. De leerkrachten houden dit, met zijn allen, goed in de gaten.

 

Afscheid nemen

In het begin kan afscheid nemen soms lastig zijn, voor het kind, maar ook voor de ouders. Maar u moet weten, vaak is het grootste verdriet snel over als u nog maar net weg bent. Wij zorgen ervoor dat uw kindje zich snel op zijn gemak voelt!

 

De eerst indrukken…

Er gebeurt veel voor uw kind als het naar de basisschool gaat! Kinderen doen ontzettend veel indrukken op tijdens schooltijd. Dat kost energie. Ze kunnen flink moe thuiskomen. Gun uw kind wat extra ruimte en geef je kind wat tijd om in het ‘schoolritme’ te komen. Gaat het niet naar wens, bespreek dit dan met de leerkracht. Samen kunnen er oplossingen gezocht worden. Het is voor de leerkracht belangrijk te weten hoe het kind thuis is. Ook bij andere problemen, is het goed dat u de leerkracht tijdig op de hoogte stelt. Hierdoor kunnen we snel inspelen op het probleem, waardoor het kind en u snel geholpen kan worden.

 

Wat als uw kind ziek is?

Wanneer een kind zich niet goed voelt, kan uw kind het beste lekker thuisblijven. U bepaalt zelf of uw kind naar school kan komen. U geeft telefonisch of mondeling door wanneer uw kind niet op school komt. De leerkrachten zijn vanaf 08.15 uur in de groep aanwezig. Om 08.30 uur starten de lessen. Het is wenselijk voor die tijd bericht van u te ontvangen. Wij gaan altijd na wanneer een kind zonder opgaaf van reden niet op school komt.

Voor het vragen over extra verlof verwijzen wij naar de schoolgids en de site www.obsdewizzert.nl  onder downloads.

 

Verjaardag vieren

Het is een keuze van de ouders om de verjaardag van uw kind op de basisschool te vieren. De vierde verjaardag wordt meestal niet op de basisschool gevierd, omdat dit meestal nog bij de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf wordt gevierd. Bij het vieren van de verjaardag mogen de ouders en eventueel jongere broertjes en/of zusjes aanwezig zijn. De verjaardag wordt van 13.30 uur tot 14.00 uur gevierd. We horen graag van u wanneer u de verjaardag van uw kind wilt vieren op school. Ook stellen we het op prijs wanneer de traktatie gezond is. Voor leuke en gezonde traktaties www.gezondtrakteren.nl . Trakteren aan leerkrachten (van overige groepen) is een keuze van de kinderen.

 

Op naar de gymles

Onze groepen gymmen twee keer per week in de sporthal De Hekel. De kleuters gymmen in de dagelijkse kleding en dragen eenvoudige gymschoenen, die zij zelf aan en uit kunnen doen. In het begin van het jaar of de periode dat uw kindje op school komt, neemt uw kind gymschoenen mee. Deze gymschoenen worden op school bewaard in de klas. Wanneer wij merken dat de gymschoenen te klein beginnen te worden, geven wij ze met uw kind mee naar huis.

 

Samen eten op school

Fruit

In alle groepen wordt er rond 10.15 uur fruit gegeten en eventueel water gedronken. Wij zorgen voor fruit, hiervoor betaalt u per jaar een vergoeding. Voor meer informatie zie onze schoolgids.

 

Lunch

Tijdens de inloop kunnen de kinderen de broodtrommels en bekers plaatsen in de daarvoor bestemde bakken op de tafel van het leerplein. Deze bakken worden bij aanvang van het dagprogramma in de koelkast bewaard. In de lunchtrommel zit brood met eventueel groente en/of fruit. We eten van 11.30uur- 11.45uur en gaan vervolgens van 11.45uur -12.00uur met alle kinderen van De Wizzert buitenspelen.

Om 11.30 uur worden kinderen van groep 1 opgehaald door leerlingen van de bovenbouw. Zij eten samen op het leerplein van het oudere kind. Het oudere maatje begeleidt uw kind met het eten van de boterhammen en helpt uw kind met het opruimen van de broodtrommel. Ook begeleidt het oudere maatje uw kind op de trap naar beneden. Zo zorgen we ervoor dat we elkaar helpen en voor elkaar zorgen!

 

 Wist u dat…

* bij themasluitingen en openpodia vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes van harte welkom zijn?

* en dat de kinderen iets laten zien waar ze trots op zijn?

* en dat u de data van themasluiting en open podia in onze jaarkalender kan vinden?

* vrije keuze, activiteiten zijn die kinderen zelf aandragen en naarmate ze ouder worden dit zelf moeten gaan organiseren, uitvoeren en evalueren?

* u heel veel informatie kan vinden op de groepspagina's van de verschillende kamers?

* en in de jaarlijkse bijlage van de schoolgids?

* als u iets mist of nog vragen heeft u gerust contact kan opnemen met de directie of met de (toekomstige) leerkracht van uw kind?

 

Tot ziens bij ons op school