Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

De ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders van kinderen op de Wizzert en organiseert activiteiten voor de kinderen van de Wizzert die niet direct met lesgeven te maken hebben, maar wel sfeer verhogend werken. Op het moment dat je kind(eren) naar de Wizzert gaan, ben je automatisch lid van de Ouderraad. De ouderraad is een vereniging en bestaat uit een dagelijks bestuur en een aantal bestuursleden. De ouderraad vergadert een aantal keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata vind je terug in de kalender.

 

 • ondersteunen bij activiteiten op school, zoals de Sint- en kerstviering, carnaval, sportdag, etc.
 • mede bepalen van de sfeer binnen de school;
 • ouders de gelegenheid geven om betrokken te zijn bij de activiteiten op school;
 • bevorderen van de bloei van de school en een goede samenwerking tussen ouders en school;
 • meedenken over het beleid richting de medezeggenschapsraad en het team
   

Werkgroepen

Om alle activiteiten te kunnen organiseren werkt de Ouderraad met werkgroepen. Een werkgroep bestaat uit een of twee leerkrachten en een aantal werkgroepouders. Zij bedenken samen een activiteit en organiseren deze.
De  invulling is elk jaar weer anders. Hierdoor is het voor de kinderen elke keer opnieuw weer een leuke verrassing wat er gaat gebeuren. Naast werkgroepouders zijn er ook nog hulpouders, die op de dag zelf meehelpen.
 
De volgende werkgroepen zijn actief:

 • Sintviering
 • Kerstviering
 • Carnaval
 • Sportdag 
 • Schoolreisje
 • Pleinfeest
 • Luizenouder
 • Verkeer
 • Klassenouder

Door hier te klikken kom je bij het inschrijfformulier waarmee je je kunt aanmelden voor werkgroepouder, hulpouder, klassenouder en/of OR-lid

Vragen

Heb je vragen, spreek dan een van de ouderraadsleden op de foto aan of stuur een email naar de ouderraad: or.obsdewizzert@saamscholen.nl
 

Documenten Ouderraad

Statuten Vereniging Ouderraad de Wizzert

Huishoudelijk reglement, jan. 2015
Taken Dagelijks Bestuur
***NIEUW 1-10-2019*** De OR: wie zijn dat en wat doen zij?