Onze kinderen...

 

 

Onze groepen

Onze leerlingen krijgen les in combinatiegroepen (de Beige Kamer is hierop de uitzondering dit schooljaar). Kinderen leren van en met elkaar. Onze sfeervolle groepslokalen hebben namen. Zo krijgen in de Roze en Groene Kamer onze jongste leerlingen les, groep 1 en 2. In de Paarse en Blauwe Kamer zitten de de leerlingen van groep 2-3. In de Oranje, Bruine en Gele Kamer krijgen de leerlingen van groep 4-5 les, groep 6 krijgt les in de Beige Kamer, groep 6-7 krijgt les in de Lila Kamer en tot slot zijn de Rode en de Turquoise Kamer voor onze groepen 7-8.

De leerlingen kunnen op de verschillende leerpleinen werken. Het leerplein voor het jonge kind noemen wij het Atelier en het leerplein van het oudere kind noemen wij het Werkhuis. De Rode en Turquoise Kamer delen een leerplein met De Vlasgaard. Naast dat er op de leerpleinen gewerkt wordt, kunnen leerlingen hier bijvoorbeeld ook een presentatie geven.

 

Onze Leerlingenraad


De leerlingenraad is een adviesoverleg dat één keer per maand bij elkaar komt in de aanwezigheid van de directeur. De raad bespreekt onderwerpen die de leerlingen zelf aandragen vanuit de groepen. De raad heeft een eigen voorzitter en notulist. De leerlingenraad stelt na iedere vergadering alle groepen op de hoogte van hetgeen besproken is en vraagt de leerlingen naar hun ideeën welke ook ingeleverd kunnen worden via de ideeënbus bij de ingang van de school. 

 

Onze Gouden Wizzels

Deze regels zijn voor de hele school, leerlingen, leerkrachten, inclusief ouders en leerkrachten. Het respect voor omgaan met elkaar is doordrenkt in het DNA van De Wizzert. Wij zorgen ervoor dat er een ontspannen en veilige sfeer is op De Wizzert. Iedereen houdt zich aan deze regels.

Gouden Wizzel 1

Ik respecteer mezelf en
de anderen

Gouden Wizzel 2

Ik zorg voor mijn school,
samen met de anderen

Daarnaast is de vertrouwenspersoon zichtbaar voor de kinderen en gaat minimaal twee keer per jaar de groepen langs. 

We hanteren ook twee Digi-Wizzels.
De leerkracht zorgt ervoor dat de twee Digi-Wizzels op een representatieve manier op komen te hangen bij de computers of het Digibord.

Digi Wizzel 1

Ik ben mediawijs

Digi Wizzel 2

Ik zorg goed voor mijn mediaspulletjes

 

 

Klik hier voor uitgebreide informatie in onze schoolgids.