Onze kinderen...

Onze groepen

Onze leerlingen krijgen les in combinatiegroepen en homogene groepen. Kinderen leren van en met elkaar. Onze sfeervolle groepslokalen hebben namen. Zo krijgen in de Blauwe  Kamer onze jongste leerlingen les, groep 1. In de Paarse, de Roze en in de Groene Kamer zitten de de leerlingen van groep 2-3. In de Oranje, Bruine en de Gele Kamer krijgen de leerlingen van groep 4-5 les, groep 6-7 krijgt les in de Lila en de Turquoise Kamer en tot slot is de Rode Kamer voor groep 8.

De leerlingen kunnen op de verschillende leerpleinen werken. Het leerplein voor het jonge kind noemen wij het Atelier en het leerplein van de middenbouw het Werkhuis en het leerplein voor het oudere kind het Lagerhuis.

Onze Leerlingenraad


De leerlingenraad is een adviesoverleg dat één keer per maand bij elkaar komt in de aanwezigheid van de directeur. De raad bespreekt onderwerpen die de leerlingen zelf aandragen vanuit de groepen. De raad heeft een eigen voorzitter en notulist. De leerlingenraad stelt na iedere vergadering alle groepen op de hoogte van hetgeen besproken is en vraagt de leerlingen naar hun ideeën welke ook ingeleverd kunnen worden via de ideeënbus bij de ingang van de school. Een keer per schooljaar krijgt de leerlingenraad bezoek van de burgemeester van Landerd.

Onze Gouden Wizzels

Deze regels zijn voor de hele school, leerlingen, leerkrachten, inclusief ouders en leerkrachten. Het respect voor omgaan met elkaar is doordrenkt in het DNA van De Wizzert. Wij zorgen ervoor dat er een ontspannen en veilige sfeer is op De Wizzert. Iedereen houdt zich aan deze regels.

Gouden Wizzel 1

Ik respecteer mezelf en
de anderen

Gouden Wizzel 2

Ik zorg voor mijn school,
samen met de anderen

Daarnaast is de vertrouwenspersoon zichtbaar voor de kinderen en gaat minimaal twee keer per jaar de groepen langs. Onze gedragsspecialist, tevens anti-pest coördinator, richt zich op de kinderen die sociaal-emotioneel of gedragsmatig op- of uitvallen. Ze geeft twee keer per jaar een SOVA- training . Deze training is speciaal geschreven voor onze school.  Ook verzorgt zij faalangstreductie training.  De gedragsspecialist is beschikbaar voor leerkrachten, kinderen en ouders als ze willen praten over problemen op sociaal-emotioneel gebied.

We hanteren ook twee Digi-Wizzels.
De leerkracht zorgt ervoor dat de twee Digi-Wizzels op een representatieve manier op komen te hangen bij de computers of het Digibord.

Digi Wizzel 1

Ik ben mediawijs

Digi Wizzel 2

Ik zorg goed voor mijn mediaspulletjes

 

SOVA-Training


De sociale vaardigheidstraining (SOVA) wordt verzorgd door onze gedragsspecialist. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de leerkracht of IB-er, altijd in overleg met ouders bij de gedragsspecialist aangemeld. Deze training heeft o.a. als doelstelling dat kinderen lekkerder in hun vel zitten, ervaren dat ze er mogen zijn, zichzelf kunnen zijn en hierdoor ook weerbaarder en zelfverzekerder worden. Elke week wordt in een kleine groep kinderen aandacht besteed aan sociale vaardigheden door middel van groepsgesprekken, rollenspellen en andere activiteiten. 

Klik hier voor uitgebreide informatie in onze schoolgids.