Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief verschijnt op de laatste vrijdag voor een nieuwe maand (soms een week eerder of later i.v.m. een schoolvakantie) en wordt voortaan verspreid via ons besloten ouderportaal.
Onderwerp: Nieuwsbrief Wizzert april 2019
Datum: 18-04-2019

De nieuwsbrief van deze maand staat weer online.Bekijk hier de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief naar wens openen en/of downloaden.

Met vriendelijke groet,

Team OBS De Wizzert